Category Archives: DỊCH VỤ GIA CÔNG

Gia công inox tấm là tất cả các quá trình tác động trực tiếp làm thay đổi hình dạng, kích thước và tính năng của tấm inox ban đầu để tạo thành sản phẩm theo yêu cầu của bản vẽ.